രാഷ്ട്രീയം

Posts on politics and current affairs in India

സൂര്യനെല്ലിയും ചില നീതിന്യായ ചിന്തകളും

    എം. എം മണിയുടെ പ്രശ്നത്തില്‍ രണ്ടു ദശകത്തിനു ശേഷം പുനരന്വേഷണം  ആകാം എന്നു പറഞ്ഞ കോണ്‍ഗ്രസ്സ്...

ജാതി മത സംഘടനകളും കേരള രാഷ്ട്രീയവും

 ജാതി മത സംഘടനകള്‍ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ എക്കാലവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയീട്ടുണ്ട്. വലതു പക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോള്‍ പരസ്യമായും ഇടതു പക്ഷ...